Barnen ifran Frostmofjaellet

Produced by an anonymous Project volunteer.

“Barnen ifrån Frostmofjället” is a Swedish childrens novel, first
published in 1907. The author Laura Fitinghoff was born in 1848 and
died in 1908. The first printed edition is illustrated with six
paintings by Vicken von Post, who died in 1950. The paintings are
thus still covered by copyright, but the text is in the public domain.

This e-text was produced for Project from Project Runeberg’s
digital facsimile edition, which is based on the first printed edition
of 1907, available at http://runeberg.org/frostmo/

This is a plain text file using the ISO 8859-1 (Latin-1) character set

(É,é = E,e-acute; Å,å = A,a-ring; Ä,ä = A,a-umlaut; Ö,ö = O,o-umlaut).

Project Runeberg publishes free digital editions of Nordic literature.

We need more volunteers like you. Learn more at http://runeberg.org/

_________________________________________________________________

Laura Fitinghoff

                             Barnen ifrån

                            Frostmofjället

                          En barnberättelse

                          för små och stora

                          A.-B. Ljus’ Förlag

                              Stockholm

Centraltryckeriet, Stockholm, 1907.

                         Professor John Berg,

             den själsstore, outtröttlige människovännen,

                        tillägnas denna bok af

                           författarinnan.

_________________________________________________________________

Innehåll / Table of Contents

Företal

Nödår och barkbröd

Kap. 1. Sju små värnlösa

Kap. 2. Med vargspår i sikte

Kap. 3. Glasögonkarlen

Kap. 4. Under morgonrusket, inne och ute

Kap. 5. Alle man till verket

Kap. 6. Glasögonkarlen åter ensam

Pages: First | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | Next → | Last | Single Page