Hamleto, Re?ido de Danujo

Produced by Andrew Sly, David Starner and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
book was produced from scanned images of public domain
material from the Google Print project.)

Kolekto Esperanta Aprobita de D-o Zamenhof

W. SHAKESPEARE

HAMLETO

RE?IDO DE DANUJO

TRAGEDIO EN KVIN AKTOJ
TRADUKIS
L. ZAMENHOF
KVARA ELDONO
FRANCUJO.—HACHETTE ET Cie, PARIS.


ANGLUJO.—«REVIEW of REVIEWS», LONDON.
DANUJO.—ANDR.-FRED. HÖST & SÖN, KJOBENHAVN.
GERMANUJO.—MOLLER & BOREL, BERLIN.
HISPANUJO.—J. ESPASA, BARCELONA.
ITALUJO.—RAFFAELLO GIUSTI, LIVORNO.
POLUJO.—M. ARCT, WARSZAWA.
SVEDUJO.—ESPERANTO FÖRENING, STOCKHOLM.
PERSONOJ: 
Kla?dio,re?o de Danujo.
Hamleto,filo de la estinta kaj nevo de la nuna re?o.
Gertrudo,re?ino de Danujo, patrino de Hamleto.
Polonio,eminenta kortegano.
Ofelio,filino de Polonio.
Horacio,amiko de Hamleto.
Laerto,filo de Polonio.
Voltimandkorteganoj.
Kornelio
Rosenkranz
Güldenstern
Osrik
Pastro. 
Marcellooficiroj.
Bernardo
Francisko,soldato.
Reinhold,servanto de Polonio.
Fortinbras,re?ido de Norvegujo.
La spirito de la patro de Hamleto.
Kapitano. 
Nobelo. 
Ambasadoro. 
Aktoroj. 
Servanto. 

Sinjoroj kaj sinjorinoj de la kortego, oficiroj, soldatoj, ?ipanoj, tombistoj, kurieroj kaj popolanoj.

La agado havas lokon en Elsinoro.

HAMLETO

RE?IDO DE DANUJO

AKTO I

SCENO I

Teraso anta? la palaco. Francisko staras sur la posteno; Bernardo venas.

(Horacio kaj Marcello venas.)

Pages: 1 | 2 | 3 | 4 |... 5 ... | Single Page