Raatimiehen tytär / Historiallis-romantillinen näytelmä kolmessa näytöksessä

Produced by Tapio Riikonen

RAATIMIEHEN TYTÄR

Historiallis-romantillinen näytelmä kolmessa näytöksessä

Kirj.

EVALD FERDINAND JAHNSSON

Weilin & Göös, Jyväskylä, 1882.

JÄSENET:

Otto Rud, tanskalainen ritari, Borgholman linnan isäntä.

Rolf Jute, tanskalainen ritari.

Antero Suurpää, raatimies Turussa.

Barbro, hänen sisarensa.

Ebba, raatimies Suurpään tytär.

Sven Suurpää, edellisten heimolainen, meriupsieri.

Turunen, | porvareita Turussa.

Keihäkkä, |

Hieronymus, priori Naantalin luostarissa.

Anshelmus, munkki ” “

Perpetua, abbedissa ” “

Josua, Antero Suurpään palveluksessa.

Eräs tanskalainen upsieri, tanskalaisia sotureita,

Turun porvareita ja nunnia.

(Teko tapahtuu elokuussa v. 1509; ensimäinen näytös eräässä puistossa lähellä Turun kaupunkia, toinen raatimies Suurpään talossa ja kolmas Naantalin luostarikirkossa.)

ENSIMÄINEN NÄYTÖS.

    Näytäntö kuvaa: lehvakkaa seutua meren rannalla.

    Oikealla matala kumpu.

Ensimäinen kohtaus.

Antero Suurpää, Turunen, Keihäkkä ja muutamat Turun porvarit (istuvat vihannassa ruohikossa), Barbro ja Ebba (kantavat muutamasta vakasta ruokatavaroita eräälle litteälle paadelle).

ANTEEO S. Niinkuin äsken sanoin, hyvät ystäväni! onnellisia, iloisia uutisia saapuu tänne Ruotsista. Ehkä piankin saamme kuulla, että on rauha Tanskalaisten kanssa lopullisesti solmittu.

TURUNEN. Jumalalle olkoon kiitos näistä hyvistä sanomista! Kyllä onkin jo rauhattomuutta kestänyt tarpeesen asti ja päälle senkin! — Suolan hintakin on viimeisinä aikoina kohonnut niin tavattoman korkeaksi, ett’ei porvari eikä talonpoika jaksa sitä maksaa. Rauhan saatua kuihtunut kauppaliikkeemmekin tietysti pian taas vaurastuu entisellensä.

KEIHÄKKÄ. Turhaa, mitätöntä toivoa tuo kaikki! En usko noista “hyvistä sanomista” sanaakaan!

ANTESO S. Miks’et usko?

KEIHÄKKÄ. Sentähden että maailmassa löytyy kolme asiaa, joihin en milloinkaan luota.

ANTERO S. Ja mitkä ne kolme ovat?

KEIHÄKKÄ. Svante herra, paha henki ja Tanskalaiset! Jos ensimainittu saa Lybeckiläiset puolellensa, niin jättää hän rauhan pahalle hengelle ja antaa selkään Tanskalaisille!

Pages: First | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | Next → | Last | Single Page